Skip to content
Můj výběr

Kurnikův dům
Život, na jaký už jen vzpomínáme

Rodný dům básníka Vojteha Kurnika, je výjimečný pozůstatek tržičského stavebního dědictví. Dům se zděným přízemím, dřevěným podlažím, šindelovou střechou, černou kuchyní a sušícími otvory na střeše spojuje venkovskou a tržičskou architekturu 18., 19. a první poloviny 20. století. Je v něm představeno bydlení v době minulé a v jedné z jizeb život a dílo básníka.

Kurnikův dům zaujímá v Tržiči zvláštní místo. Po požáru, po němž roku 1689 slehla popelem většina domů pod farním kostelem, postavili v polovině 18. století na základech vyhořelého domu dům nový, který se dochoval až dodnes.

Kurnikův dům patří k nejvzácnějšímu svědectví kultury bydlení v Tržiči v minulosti.

Fascinující je jeho více než tři století dlouhá historie, v níž dům, kterému se domácky říkalo u Rodara, měnil své majitele, svůj tvar a funkci. Dnešní jméno nese podle příjmení básníka a koláře, který se v něm roku 1826 narodil – po Vojtehu Kurnikovi.

Přízemí je zděné a podlaží dřevěné, tak jako střecha pokrytá šindeli. Na střeše jsou sušící otvory (zdvižené boční části) na sušení vlny nebo plátna. Má dvě černé kuchyně, v přízemí i bílou kuchyň, v patře utváří jeho ráz galerie.

V přízemí je znázorněna místní kultura bydlení a jedna z kamer je určena k prezentaci života a díla Vojteha Kurnika.

Vojteh Kurnik

Vojteh Kurnik (1826–1886) byl povoláním kolář. Byl vzdělaný, psal básně, sbíral pořekadla a jinou slovesnost. V období, kdy byl Tržič proslulý svojí proněmeckou orientací, psal ve slovinštině – je nejznámějším tržičským básníkem období romantiky. V básních popisoval svůj kraj, obyvatele, jejich práci a zvyky. V tradici se dochovalo, že své básně psal na hobliny a z nich je potom přepisoval do sešitu. Svoji básnickou tvorbu a vzory, podle nichž se řídil, označil sám následujícími slovy:

»Můt táta je Vodnik,
a Prešeren strýc,
proto jsem stoupenec
slovinských modřin!«


Kontakt A VÍCE informacÍ

Tržičské muzeum, Muzejska 11, 4290 Tržič
T: +386 4 53 15 500
E: trziski.muzej@guest.arnes.si

Pracovní doba

Po předchozí domluvě.

Vstupné

  • rodiny: 5 EUR,
  • děti, mládež, studenti a důchodci: 1,5 EUR,
  • dospělí: 2,5 EUR
Tento web používá ke zlepšení výkonu soubory cookie.
Tyto cookies nemají vliv na vaše soukromí. Více ...