Skip to content
Můj výběr

Mokřad Blata
Učebna přírody

Na severním okraji Udin borštu, mezi Sebenjami a križskou osadou Snakovo, v bezprostřední blízkosti BMX polygonu Dirt par Divjina, jsou pozůstatky kdysi rozlehlého mokřadu Blata. Od jara 2014 po něm vede přírodovědná naučná stezka s 11 pozorovacími body.

Víte, proč je mokřad tak důležitý?

U slova mokřad ihned pomyslíme na něco mokrého, blátivého. Ve skutečnosti jde o různá životní prostředí na přechodu mezi pevninskými a vodními ekosystémy. Jde o ekologicky významné oblasti, které hrají důležitou roli i pro člověka, protože jsou přírodními rezervoáry vody, zamezují záplavám, mají blahodárný vliv na mikroklima, čistí vodu, jsou zdrojem přírodního bohatství, mají estetickou funkci, představují učebnu v přírodě, a především jsou mokřady životním prostředím řady vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů.

Všichni živočichové, kteří jsou úzce spjati s vodou, vytvářejí navzájem životní cyklus. Pokud jeden druh vyhyne, je ohrožena celá potravní síť, což může postupně vést ke ztrátě ekosystému jako celku, tedy jeho významu pro člověka a ke ztrátě nepostradatelné rozmanitosti, na níž je naše existence závislá. O to důležitější je vzdělávací funkce mokřadu.

Mokřad Blata

Mokřad Blata leží v nadmořské výšce lehce pod 500 metrů a je velký asi 5 hektarů. Na procházce zachovalou částí mokřadu poznáváme bohatý rostlinný a živočišný svět a pestrou kombinaci nejrůznějších životních prostředí. Jeden z jedenácti bodů pro pozorování přírody, které zřídili žáci Základní školy Križe pod vedením mentorů, je vybavena čtyřmi informačními panely.

K přípravě na prohlídku mokřadu doporučujeme použití leporela, které je k dispozici v TPIC Tržič, na cestu se vydejte vhodně obutí do nepromokavých bot nebo holínek.

Tento web používá ke zlepšení výkonu soubory cookie.
Tyto cookies nemají vliv na vaše soukromí. Více ...