Skip to content
Můj výběr

K15 - Na Konjščici přes pastvinu Vetrh
Z Medvodje přes pastvinu Vetrh na vyhlídkovou Konjščici

Středně náročná cyklistická túra nás provede Dovžanovou soutěskou a Jelendolem na pastvinu Vetrh. Během požitku z překrásných výhledů vystoupáme k pastvině Konjščica a kolem statku Pavšel sjedeme do Lomu pod Storžičem.

Průběh

Tržič–Jelendol–Medvodje–pastvina Vetrh–Konjščica–Pavšel–Lom pod Storžičem–Tržič

popis trasy

Výchozí bod cyklistických tras je v centru města, naproti autobusovému nádraží Tržič. Parkování osobních vozidel je možné na veřejných parkovištích (parkoviště u Městského úřadu, na ulici Predilniška cesta u příjezdové komunikace do města-BPT, u Sálu tržičských olympioniků, za Mošenikem, …).

Přes Tržič se vydáme po hlavní silnici na severovýchod (směr Lom/Dovžanova soutěska). Na Slapu pokračujeme rovně Dovžanovou soutěskou, kde začneme stoupat k Dolině. Z Doliny do Jelendolu je cesta rovná a probíhá v chladu podél Tržičské Bistrice. Pod Bornovým hradem v Jelendolu pokračujeme vpravo, zpevněná cesta nás vede údolím k Medvodje.

Kratší varianta K15a: 500 m před Medvodjem odbočuje vpravo přes most silnice, která nás přivede přímo na pastvinu Vetrh.

V Medvodji se vydáme rovně a po 1,1 km zabočíme vpravo k Bukovému hribu. Ten objedeme po krásné vyhlídkové silnici; pod ním zabočíme vpravo a při návratu na hlavní silnici se znovu držíme vpravo a pokračujeme k pastvině Vetrh. Kolem odbočky na Javornik pokračujeme rovně, na následující křižovatce zaboříme vlevo ve směru na Konjščici. Silnice začne stoupat.

Varianta K15b: pokud pokračujeme rovně ve směru vysokohorské turistické farmy Pr'Tič a Lomu pod Storžičem, ušetříme několik metrů stoupání.

Na křižovatce, kde se silnice srovná, zabočíme vlevo k pastvině Konjščica. Před námi jsou ještě cca. 2 km a 150 výškových metrů stoupání, ale budeme odměněni nádhernými výhledy na Košutu.

Vrátíme se po stejné silnici ke křižovatce a zabočíme vlevo. Nejprve nás čeká více či méně rovná silnice, která začne později klesat ke vsi Grahovše. Jakmile dojedeme na křižovatku, jedem vpravo a kolem farmy Pavšel. Dáváme pozor na závoru na silnici. Ve sjezdu do údolí pokračujeme po zpevněné silnici ke vsi Grahovše. Když dorazíme do údolí, připojíme se vpravo na silnici, která vede na Tržič.

ZAJÍMAVOSTI

U snadnější varianty můžeme vypustit poslední stoupání na pastvinu Konjščica.

V letních měsících se na Konjščici pase dobytek, proto ta sebou povinně zavírejte závory a rychlou jízdou zvířata nerušte.

Mapy

  • Karavanky – centrální část, 1:50 000, PZS
  • Storžič, 1:25 000, PZS

Pravidla stezky pro horské cyklisty

Odprimopoti.si


Vezměte prosím na vědomí: Obsah poskytovaný na těchto stránkách má pouze informativní charakter. Cesty, stezky a silnice v přírodních oblastech nejsou značeny. Cyklistika je povolena na silnicích a lesních cestách, pokud to není výslovně zakázáno. Jízda na kole po sjezdových tratích, turistických trasách a dalších stezkách je zakázána, pokud to není výslovně povoleno. Pokud je jízda na kole zakázána, musí cyklisté sesednout a pokračovat pěšky. Skladby ve formátu .gpx jsou určeny pouze pro informační účely a jsou určeny pouze jako pomoc; nemusí nutně znamenat, že jízda na kole je povolena. Návštěvníci cyklují na vlastní nebezpečí.

Tento web používá ke zlepšení výkonu soubory cookie.
Tyto cookies nemají vliv na vaše soukromí. Více ...