Skip to content
Můj výběr

K16 - Tržič - Jezersko
Z Tržiče přes Pečovnik na Jezersko

Trasa vede většinou stinnými lesy a je částečně velmi náročná. Ale veškerá snaha je odměněna neskutečným tichem a krásnými výhledy. Pro návrat z Jezerska zpátky do Tržiče si musíme, pokud nechceme jet necelých 35 km po asfaltované a místi značně frekventované silnici, zajistit odvoz.

upozornění

Kvůli poraženým stromům je trasa v současné době obtížně průjezdná, proto vám průjezd nedoporučujeme.

Průběh

Tržič–Dovžanova soutěska–Jelendol–Medvodje–Bukov hrib–Pečovnik–Jezersko

popis trasy

Výchozí bod cyklistických tras je v centru města, naproti autobusovému nádraží Tržič. Parkování osobních vozidel je možné na veřejných parkovištích (parkoviště u Městského úřadu, na ulici Predilniška cesta u příjezdové komunikace do města-BPT, u Sálu tržičských olympioniků, za Mošenikem, …).

Přes Tržič se vydáme po hlavní silnici na severovýchod (směr Lom/Dovžanova soutěska). Na Slapu pokračujeme rovně Dovžanovou soutěskou, kde začneme stoupat k Dolině. Z Doliny do Jelendolu je cesta rovná a probíhá v chladu podél Tržičské Bistrice. Pod Bornovým hradem v Jelendolu pokračujeme vpravo, zpevněná cesta nás vede údolím k Medvodje.

V Medvodji se vydáme rovně a po 1,1 km zabočíme vpravo k Bukovému hribu. Ten objedeme po krásné vyhlídkové silnici; pod ním zabočíme vpravo na vedlejší silnici a jakmile se vrátíme na hlavní silnici, jedeme přes křižovatku rovně. Pokračujeme stoupáním a po 1 km zabočíme na křižovatce vpravo. Následuje ještě necelých 5 km stoupání, kdy můžeme opustit silnici. Zpozorujeme horské ukazatele, kde se po cestě vpravo vyšplháme k sedlu. Nacházíme se zcela blízko slovinsko-rakouské hranice, když se vydáme po lesní cestě k Pečovniku (nezabočíme po značené cestě vpravo dolů na Jezersko, ale dáme se po cestě, která vede přes svah). Napojíme se na lepší cestu, která vede k Dolgé njivě, ale my se dáme vpravo k pozůstatků strážnice Pečovnik. Tady začíná lesní silnice, po které se kolem opuštěného kamenolomu spustíme do Spodnjího Jezerska.

ZAJÍMAVOSTI

Túra končí ve Sp. Jezersku. Odtud potřebujeme odvoz zpátky k výchozímu bodu! Možný je samozřejmě návrat po silnici ve směru Preddvor–Zg. Bela–Bašelj–Trstenik–Goriče–Golnik–Križe –Tržič (zhruba 35 km).

Mapy

  • Karavanky – centrální část, 1:50 000, PZS
  • Storžič, 1:25 000, PZS

Pravidla stezky pro horské cyklisty

Odprimopoti.si


Vezměte prosím na vědomí: Obsah poskytovaný na těchto stránkách má pouze informativní charakter. Cesty, stezky a silnice v přírodních oblastech nejsou značeny. Cyklistika je povolena na silnicích a lesních cestách, pokud to není výslovně zakázáno. Jízda na kole po sjezdových tratích, turistických trasách a dalších stezkách je zakázána, pokud to není výslovně povoleno. Pokud je jízda na kole zakázána, musí cyklisté sesednout a pokračovat pěšky. Skladby ve formátu .gpx jsou určeny pouze pro informační účely a jsou určeny pouze jako pomoc; nemusí nutně znamenat, že jízda na kole je povolena. Návštěvníci cyklují na vlastní nebezpečí.

Tento web používá ke zlepšení výkonu soubory cookie.
Tyto cookies nemají vliv na vaše soukromí. Více ...