Skip to content
Můj výběr

K17 - Přejezd Košuty
Dolga njiva – Kofce

Přechod Košuty po hřebeni je výzvou pro každého turistu, o pár set výškových metrů níže se do cyklistických přejezdů mohou pustit jen ti nejzkušenější horští cyklisté.

Průběh

Tržič–Jelendol–Medvodje–Košutnik–pastvina Dolga njivapastvina Pungrat–pastvina Šija–pastvina Kofce–Jelendol–Tržič

popis trasy

Výchozí bod cyklistických tras je v centru města, naproti autobusovému nádraží Tržič. Parkování osobních vozidel je možné na veřejných parkovištích (parkoviště u Městského úřadu, na ulici Predilniška cesta u příjezdové komunikace do města-BPT, u Sálu tržičských olympioniků, za Mošenikem, …).

Přes Tržič se vydáme po hlavní silnici na severovýchod (směr Lom/Dovžanova soutěska). Na Slapu pokračujeme rovně Dovžanovou soutěskou, kde začneme stoupat k Dolině. Z Doliny do Jelendolu je cesta rovná a probíhá v chladu podél Tržičské Bistrice. Pod Bornovým hradem v Jelendolu pokračujeme vpravo, zpevněná cesta nás vede údolím k Medvodje, kde zabočíme vlevo a vystoupáme ke Košutniku.

Tam zabočíme vpravo na Dolgou Njivu. Pokračujeme kolem parkoviště (kde se odděluje přímá cesta) dál po silnici ještě pár zatáček. V ostré pravé zatáčce odbočuje vlevo dolů stezka, kratší sjezd nás dovede na pastvinu Spodnja Dolga njiva. Následuje ještě kratší stoupání k chatě, kde jsme na krajním východním bodě naší trasy a hřebene Košuty. Od chaty se vrátíme 100 m a zabočíme vpravo na značenou horskou cestu, která nás povede po jižním svahu Košuty. Jedeme po značkách a ukazatelích na pastvinu Pungrat. Na několika kratších úsecích bude nutné kvůli strmému svahu a nevhodnému podkladu sestoupit z kola. Na pastvině Pungrat se připojíme na silnici, která vede na pastviju Šija. Pokračujeme na Kofce. S Kofcí sjedeme stezkou do Ravne, kde zabočíme vlevo na lesní silnici, po které jedeme kolem odbočky na Kal až ke křižovatce s lesní silnicí, která vede na Šiji. Zabočíme vpravo a sjedeme k Jelendolu – trasu ukončíme sjezdem Dovžanovou soutěskou na Tržiču.

ZAJÍMAVOSTI

Túra je díky délce a jízdě horskou oblastí vhodná jen pro zkušené horské cyklisty. Vydáme se na ni pouze za stabilního počasí.

V letních měsících se na pastvinách pase dobytek, proto ta sebou povinně zavírejte závory a rychlou jízdou zvířata nerušte.


Mapy

  • Karavanky – centrální část, 1:50 000, PZS
  • Storžič, 1:25 000, PZS

Pravidla stezky pro horské cyklisty

Odprimopoti.si


Vezměte prosím na vědomí: Obsah poskytovaný na těchto stránkách má pouze informativní charakter. Cesty, stezky a silnice v přírodních oblastech nejsou značeny. Cyklistika je povolena na silnicích a lesních cestách, pokud to není výslovně zakázáno. Jízda na kole po sjezdových tratích, turistických trasách a dalších stezkách je zakázána, pokud to není výslovně povoleno. Pokud je jízda na kole zakázána, musí cyklisté sesednout a pokračovat pěšky. Skladby ve formátu .gpx jsou určeny pouze pro informační účely a jsou určeny pouze jako pomoc; nemusí nutně znamenat, že jízda na kole je povolena. Návštěvníci cyklují na vlastní nebezpečí.

Tento web používá ke zlepšení výkonu soubory cookie.
Tyto cookies nemají vliv na vaše soukromí. Více ...