Skip to content
Můj výběr

K34 - Nahoru–dolů kolem Dobrče
Kondičně velice náročná túra je jednou z nejdelších, ale i z nejzajímavějších na Tržičsku.

Dobrču dobře znají nejen horolezci, ale i cyklisté a paraglidisté, kteří na jejích jižních svazích využívají ideální termiku. I když na ni tentokrát stoupat nebudeme, obkroužíme ji a na konci túry se pochlubíme hned 1300 zdolanými výškovými metry.

Průběh

Tržič–Podljubelj–pastvina Preval–Poljška pastvina–Begunje na Gorenjskem–Hudi graben–Tržič

Popis trasy

Výchozí bod cyklistických tras je v centru města, naproti autobusovému nádraží Tržič. Parkování osobních vozidel je možné na veřejných parkovištích (parkoviště u Městského úřadu, na ulici Predilniška cesta u příjezdové komunikace do města-BPT, u Sálu tržičských olympioniků, za Mošenikem, …).

V Tržiči se vydáme městským jádrem na sever ve směru Podljubelje. Na křižovatce na vrcholu kopce, kde začne hlavní silnice klesat na Ravne, pokračujeme vpravo na Podljubelj. Jedeme kolem HE Mošenik a po nadjezdu nad hlavní silnicí na Ljubelj a vesnicí. Po vedlejší silnici pokračujeme kolem Bistra Školjka do Lajbu, kde před objektem bývalého pohostinství zabočíme vlevo přes nadjezd nad hlavní silnicí. Jedeme po zpevněné silnici, která nás vede kolem domů zpočátku dolů, ale po 250 metrech se začne zdvihat k pastvině Preval. Ve spodní části se nacházíme na území bývalého dolu cinabaritu – rtuťové rudy. Pro prohlídky je otevřený Antonův důl a prohlídka je možná po předchozí domluvě v TPIC Tržič. Před námi je 4,4 km a 550 výškových metrů stoupání, které naštěstí probíhá docela stinným údolím. Ve výšce kolem 1.240 m, kdy silnice kříží strouhu a lehce se srovná, nesmíme minout odbočku strmě vpravo dozadu, protože tato stezka nás dovede na pastvinu Preval.

Občerstvíme se a odpočineme u pěkného výhledu na Begunjiščici nad námi, Košutou na východě a na Julské Alpy na západě.

Pokračujeme horší silnicí po úbočí, čeká nás ještě 100 výškových metrů stoupání k pramenu Rože a potom strmý sjezd na pastvinu Planinca. Tady se na křižovatce dáme vpravo na Polškou pastvinu. Nejdříve nás po hřebenu vede stezka, která přechází ve velice pěknou cestu a začne klesat do údolí Završnice. Jen posledních 200 m cesty je značně strmých a technicky docela náročných, proto kolo raději vedeme. Na sedle Kališče přijedeme na silnici.

Zde máme tři možnosti: základní varianta nás po strmé stezce, která jde vlevo dolů, přivede přímo do Begunjí, první část (cca. 800 m) je hůř sjízdná.

Snazší sjezd přes Završnici 34a: silnice vpravo dolů je pěkná a technicky nenáročná, ale o něco delší – do Begunjí přijedeme přes údolí Završnice a zpátky přes Žirovnici.

Náročnější sjezd 34b přes Smokuški vrh: pokračujeme po silnici nahoru, po kratším stoupání přijedeme na konec silnice, dáme se doprava po menší cestě nahoru k Smokuškému vrhu. Posledních 150 m je příliš strmých pro nízdu nahoru, ale vyplatí se jít pěšky, protože na Smokuškém vrhu se otevírá nádherný výhled na radovljickou kotlinu, Bledské jezero a Julské Alpy v pozadí. Sjedeme zpátky k silnici a pokračujeme po stezce vpravo. Po 300 m odbočuje cesta vpravo, po ní sjedeme k vyhlídce u myslivecké chaty a dál k Sáňkařské chatě. Jakmile přijedeme k silnici a k chatám, jedeme po úzké cestě úplně vpravo. Pozor: kvůli úzké cestě, písku a kořenům je tato část trasy velmi náročná, níže následuje překrásný přejezd. Celou dobu sjíždíme po svahu směrem doprava a nenecháme se zmást cestami, které několikrát odbočují vlevo do údolí. Sjezd zakončíme na menší vyvýšenině nad Smokučem, kde se připravíme na návrat. Po přejezdu vlevo jedeme ještě 500 m přes louky nad vesnicí, poté sjedeme po silnici do Rodiny a vlevo na Begunje.

V Begunjích na Gorenjskem se držíme hlavní silnice a značek na Tržič. Čeká nás ještě zhruba 12 km jízdy, vystoupáme přibližně 150 m a potom sjedeme přes Brezje pri Tržiču a Bistrici pri Tržiču zpátky do Tržiče.

Mapy

  • Karavanky – centrální část, 1:50 000, PZS
  • Stol, 1:25 000, PZS

Pravidla stezky pro horské cyklisty

Odprimopoti.si


Vezměte prosím na vědomí: Obsah poskytovaný na těchto stránkách má pouze informativní charakter. Cesty, stezky a silnice v přírodních oblastech nejsou značeny. Cyklistika je povolena na silnicích a lesních cestách, pokud to není výslovně zakázáno. Jízda na kole po sjezdových tratích, turistických trasách a dalších stezkách je zakázána, pokud to není výslovně povoleno. Pokud je jízda na kole zakázána, musí cyklisté sesednout a pokračovat pěšky. Skladby ve formátu .gpx jsou určeny pouze pro informační účely a jsou určeny pouze jako pomoc; nemusí nutně znamenat, že jízda na kole je povolena. Návštěvníci cyklují na vlastní nebezpečí.

Tento web používá ke zlepšení výkonu soubory cookie.
Tyto cookies nemají vliv na vaše soukromí. Více ...