Skip to content
Můj výběr

Zajištěná lezecká trasa Zelenica

V blízkosti Horské chaty na Zelenici (1536 m) je po jižních stěnách Spodního plotu vedena velmi náročná zajištěná lezecká trasa – ferrata. Probíhá přes kolmé skalní stěny ve výšce 90 m. Skládá se ze dvou částí: »Naučná zajištěná lezecká trasa« (113 m, D), která je středně náročná a velice vhodná ke školení, a horního pravého údeku: »Sportovní velmi náročná ferrata« (75m, E), který je v současné době nejnáročnější ferratou ve Slovinsku.

Zajištěnou lezeckou cestu zřídili v roce 2015 členové Tržičského horolezeckého spolku. Trasa je vybavena ocelovým lanem pro samojištění a lezení po celé trase. Ve zdi nejsou žádné další lezecké pomůcky ani pojistky (schody, stupačky), lezci mohou při lezení kromě ocelového lana používat přírodní členitosti skály, skalní pukliny a stupy.

Trasa – průběh trasy

Velmi náročná zajištěná lezecká trasa – ferrata je vedena přes jižní stěnu Spodnjega plota v bezprostřední blízkosti horské chaty na Zelenici. Ferrata má tvar Y, po prvních 35 metrech se na křižovatce dělí a v horní části vede ve dvou variantách: levé lehčí části – „náročná zajištěná lezecká trasa“ a pravé těžší části – „sportovní velmi náročná ferrata“, z nichž obě končí výstupy v blízkosti vrchu Spodnji plot 1682 m. Výškový rozdíl mezi vstupem a výstupem je 90 metrů a celková délka trasy – ocelového lana (s oběma rameny) je pak přes 180 metrů.

Přístup

Z horské chaty na Zelenici směrem na sever 100 m (ve směru lanovky Triangel), po prvním stoupání odbočka do lesa po pravé straně (netřesk) a po uchozené pěšince projdeme pod stěnou ke vstupu na ferratu (z chaty 15 minut)..

Sestup

Obě ramena ferraty končí blízko horní části Spodnjega plota. Sestup probíhá po uchozené nenáročné pěšince z vrcholu na severozápadní stranu a dále přes pastvinu směrem k chatě na Zelenici (20 minut).

Popis trasy a obtížnost

Zajištěná lezecká trasa je vybudována ve tvaru písmene Y:

  • spodní část: D (8 m), ostatní části A/B
  • horní levá část: C, většina B a B/C
  • horní pravá část: E, s kratšími lehčími sekcemi (D, B/C)

Spodní část:

Začátek je snadný, s kratšími úseky obtížnosti A / B a B o délce 30 metrů. Tento úsek je vhodný také pro mladší návštěvníky a méně zkušené lezce, stejně jako pro úvodní instrukce a vysvětlení pohybu na zajištěných lezeckých cestách. Na konci tohoto úseku (u prvního stromu u ocelového lana) je možnost (nouzového) opuštění ferraty – na pravé straně přímo ke střeše převisu a návrat / sestup po uchozené pěšince (pozor vyčnívá!) zpět ke vchodu.

Ve centrální dolní části je klíč naučné zajištěné lezecké trase – 8 m vysoká vertikální věž s obtížností D – zde lezec potřebuje dostatečnou sílu v rukou, a především musí udržovat správné postavení nohou při lezení, protože jenom tak pošetří sílu v rukou a spokojený úspěšně ferratu zdolá.

Nad touto částí se zajištěná lezecká trasa rozdělí na dvě horní části – východy:

Horní levá část:

NAUČNÁ ZAJIŠTĚNÁ LEZECKÁ TRASA má střední obtížnost (stupeň B, B / C a C) a je určena zejména pro výcvik a učení se: ocelové lano je vedeno přirozenými průchody ve stěně (komín, police, desky, puklina), lezec může využít přirozených stupů a chytů, žádné další pomůcky pro lezení (kromě ocelového lana) nejsou nainstalovány.

Po rozdvojení následuje komín, kterým prolezeme s rozkročenýma nohama a pomocí přitahování se ocelového lana. Pokračujeme přelézáním hladkých ploten směrem doleva, kdy lezeme na tření (vhodné podrážky horské obuvi!) a používáme menší stupy. Ferrata poté v mírné obtížnosti stoupá kolmo vzhůru okolo stromů pod puklinu v horní části. Puklinu (B /C) přelezeme s využitím několika přirozených stupů a chytů, stoupáme doprava po štěrkové rampě (lehčí terén, B) a vylezeme až na konec trasy. Tato část lezecké trasy končí výstupem 15 m západně od vrcholu Spodního plotu.

Horní pravá část:

SPORTOVNÍ VELMI NÁROČNÁ FERRATA je značně obtížnější, sportovní, vzdušná a panoramatická část ferraty, určená pouze pro nejzkušenější, kvalifikované a fyzicky připravené lezce (méně kvalifikovaným lezcům doporučujeme výstup pouze v doprovodu vůdce).

Po odbočení doprava ve spodní části stěny (křižovatka–rozdvojení) se přes kolmé, částečně převislé hladké plotny (E) vyšplháme k strmějším stěnám těsně pod příčnou puklinou pod komínem. Pokračujeme od komína doleva krásnými pasážemi s přírodními stupy (D) znovu ve svislém směru (D / E) a přes převis (velmi náročný E) k horní části stěny. Zde se směr otáčí doprava (na východ), při přelézání (B / C) trochu se nadechneme (pozor – drolí se!), zároveň nám ale veze dech svět pod námi a nádherný výhled na jih a východ – na Ljubelj, Veliki vrh, Korošici, Košutici, ... a směrem k horské chatě na Zelenici na západní straně. Přelezeme římsu směrem doprava, u ocelového lana sestoupíme z hřebenové věže (2 metry), pokračujeme příčně nad 150 m propastí a dosáhneme předposlední části stezky, věže (10 m, B / C). V této části nás již mohou vidět návštěvníci–diváci ze sedla východně od vrcholu Spodního plotu (nenáročná trasa ze SZ strany). Zhluboka se nadechneme a vystoupáme přes výstupní převislou desku (10 m, E) a dostaneme k východu jen pár metrů východně od vrcholu Dolního plotu.

V současnosti je toto nejtěžší ferrata ve Slovinsku (délka 75 m, se třemi delšími úseky obtížnosti E).

Správcem zajištěné lezecké trasy je Horolezecký spolek Tržič – GUC Zelenica.

Použití trasy, potřebné vybavení

Zajištěná lezecká trasa je primárně určena pro aktivity v GUC Zelenica, nicméně všichni ostatní návštěvníci mají také volný přístup a možnost využít stezku zdarma. Návštěvníky upozorňujeme:

• před lezením zkontrolujte obtížnost lezecké trasy a realisticky zhodnoťte své dovednosti a zkušenosti;
• obstarejte si vhodné bezpečnostní vybavení pro lezení, které také umíte použít;
• povinné vybavení je: přilba, horolezecký pás a samojistící souprava, vhodná horská obuv;
• pro pravou, těžší část ferraty doporučujeme použít další kratší lano, horolezecké boty a v případě potřeby dodatečná ochranná lana

GUC Zelenica nabízí zapůjčení horolezeckého vybavení (v chatě na Zelenici), informace a možnosti doprovodu – vedení při lezení po zajištěné lezecké trase.

Použití trasy je na vlastní riziko.

Tento web používá ke zlepšení výkonu soubory cookie.
Tyto cookies nemají vliv na vaše soukromí. Více ...