Skip to content
Můj výběr

Lesní naučná stezka

Lesní naučné stezky jsou skvělou lokalitou pro poznávání biologické rozmanitosti určité oblasti. Naše lesní naučná stezka navazuje na vyhlídkovou naučnou stezku po tržičské geo pokladnici, Dovžanově soutěsce. Poznávání vzájemné provázanosti živé a neživé přírody je proto ještě intenzivnější.

Stezka probíhá po levém břehu Tržičské Bistrice, od nejužší části soutěsky do parkoviště ve vsi Čadovlje. Účelem lesní naučné stezky je představit návštěvníkům bohatství přírody, složky životního prostředí, vztahy mezi nimi a jejich význam.

Na procházce lesní naučnou stezkou se u informačních panelů seznámíte se složkami životního prostředí a se vztahem mezi jednotlivými složkami i s jejich významem.

Dovíte se, jaké jsou funkce lesa, vývoj a složení lesa, jak důležité je správné hospodaření s lesy, které podporuje přirozenou obnovu lesa. Panely hovoří i o zvířatech, která osidlují různé vrstvy v lese, o charakteristikách lesního ekosystému obecně a o některých zvláštnostech lesních ploch na území Slovinska.

Délka stezky, která se skládá z 6 pozorovacích bodů je asi 1.000 metrů. Doporučujeme, abyste prohlídku lesní naučné stezky spojili s prohlídkou Vyhlídkové naučné stezky Dovžanovou soutěskou.

Tento web používá ke zlepšení výkonu soubory cookie.
Tyto cookies nemají vliv na vaše soukromí. Více ...