Skip to content
Můj výběr

Výhledová naučná stezka Dovžanova soutěska
Kdo najde dinosaura jako první?

Dovžanova soutěska se nachází v ústřední části Karavanek, našeho nejdelšího horského pásma. Je v ní unikátní naleziště zkamenělin z mladšího paleozoika (prvohor). Zveme tě, aby ses prošel soutěskou a poznal bohaté geologické dědictví, které odhalila horská řeka Tržičská Bistrica, když zařezávala koryto do pestré hromady kamenů.

Tato soutěska je cestováním v čase. Přestože je starší než dinosauři, dinosauří noha do ní nikdy nevkročila. Ale připlavala. Posledních 300 miliónů let tady bylo tropické moře. V něm byla spousta mořských živočichů, proto se to dnes ve skalách soutěsky hemží jejich fosiliemi. I takovými, které nejsou nikde jinde na světě.

Dnes je zde úžasná úzká soutěska

Stezka začíná na parkovišti v obci Čadovlje pri Tržiču. Poté se klikatí kolem informačních tabulí mezi příkré stěny všech barev, přes most a tunelem, kolem nejdelší soustavy vodopádů ve Slovinsku a geologického sloupce, kde vidíme všechny horniny z doby před 300 miliony let až dodnes.

To je ráj pro milovníky krásy a volného lezení

Pro odvážné badatele je zde strmá vyhlídková stezka Bencetova stezka s ocelovými schody jištěná lany, kterou může zdolat každý bez závrati. Lezci svírají prsty na lezecké stěně na tajemných Kušpegarových věžích, pěti kolmých kamenitých zbytcích prehistorického korálového útesu.

Tajemství je tady tolik jako kamenů

I když je v Dovžanově soutěsce na každém kroku všude plno fosilií, dinosaura ještě nenašli. Zakopaný kdesi hluboko čeká, až ho někdo objeví.


ÚSEKY VYHLÍDKOVÉ NAUČNÉ STEZKY:

1. úsek:
Od parkoviště v Čadovlje kolem paštby na pravém břehu Tržičské Bistrice k nejužší části soutěsky.

 • vyhlídková trasa, lesem
 • délka: cca. 1 km
 • čas chůze: 30 minut
 • náročnost: snadná

2. úsek:
Od nejužší části soutěsky tunelem ke geologickému sloupci.

 • po silnici
 • délka: cca. 300 metrů
 • čas chůze: 10 minut
 • náročnost: snadná

3. úsek:
Od nejužší části soutěsky přes sedlo k geologickému sloupci "Bencetova pot".

 • zajištěná vyhlídková trasa, částečně lesem, částečné lezení (ocelová lana a stupy)
 • délka: 500 metrů
 • čas chůze: 30 minut
 • náročnost: náročná, není pro osoby trpící závratěmi!

4. úsek:
Od geologického sloupce k Výstavnímu a vzdělávacímu středisku po silnici (kolem bodu 13 na Slovinské geologické trase).

 • silnice
 • délka: 600 metrů
 • čas chůze: 20 minut
 • náročnost: snadná

5. úsek:
Lesní naučná stezka (od nejužší části soutěsky k parkovišti ve vsi Čadovlje).

 • lesní cesta
 • délka: 800 metrů
 • čas chůze: 20 minut
 • náročnost: snadná

6. úsek:
Od geologického sloupce přes osadu na Jamah k Výstavnímu a vzdělávacímu středisku v Dolině.

 • částečně zpevněná cesta, částečně silnice
 • délka: 1 km
 • čas chůze: 20 minut
 • náročnost: snadná

Brožura Dovžanova soutěska

Tento web používá ke zlepšení výkonu soubory cookie.
Tyto cookies nemají vliv na vaše soukromí. Více ...