Skip to content
Můj výběr

Růžencová trasa
Největší přírodní růženec na světě

Růžencová poutní trasa je jedinou na světě. Má tvar růžence, ale je tak velký, že je před zraky skrytý. Podstata je očím vždy skrytá. Poznání také. To přijde, když je srdce otevřeno, mysl klidná a tělo uvolněné. A jedním z nejlepších způsobů, jak dosáhnout všech tří, je pouť.

Trasa je dlouhá 12 kilometrů.

Probíhá po stopách starých poutních cest, mezi vesnicemi, které zde jsou již tisíc let. Spojuje čtyři kostely: baziliku Panny Marie Pomocné v Brezje, kostel sv. Jana Křtitele v Kovorje, kostel svaté Neži v Brezje u Tržiče a kostel sv. Jakuba v Leších. Je opatřena značkami, lavičkami, pitnou vodou a toaletami.

Je čas na modlitbu v největší katedrále na světě.

V katedrále přírody, v tichu samoty nebo v přátelské společnosti se zrodí myšlenky, které ukážou řešení. Problémy, které se zdály obrovské, se v té rozlehlé katedrále ukážou v pravém světle: jako každodenní lekce ve škole života. V té katedrále jsme skutečně malí, ale lépe si uvědomujeme svou velikost a roli.

To je cesta, která nás napraví.

Zahájíme ji ve slavné bazilice v Brezjích a absolvujeme ji za tři a půl hodiny. Za tu krátkou dobu nebudeme bohatější jen o nezapomenutelný prožitek přírody, ale i o nové, dříve skryté poznání.


TRASA KOPÍRUJE ČÁSTI RŮŽENCE

Trasa probíhá nádhernou přírodou, přírodní rozdělení oblastí lesů, luk a polí se shoduje i s částmi růžence:

Úvodní část
Od baziliky Panny Marie Pomocné, po místní silnici, k rozcestí na Peračici.
Délka: 1,25 km.

Veselá část
Od odbočky na Peračici po místní silnici ke statku "Pr' Janežč", poté zahýbá vpravo na lesní silnici k potoku Strašnik a pokračuje lesem k huškemu poli.
Délka: 1,85 km.

Svatá část
Přes pole a kolem statku "Pr' Zazk" polním úvozem a silnicí ke křižovatce uprostřed vsi Hudo, od tam po místní silnici do vesnice Brezje pri Tržiču.
Délka: 2,9 km.

Smutná část
Na křižovatce na Brezjích u Tržiče zabočte vlevo kolem odbočky na Popovo a přes Vadiče do vesnice Leše.
Délka: 2,2 km.

Ctihodná část
Na konci vesnice Leše se cesta stáčí vlevo a jde po místní silnici přes Peračici a poté se na rozcestí napojuje na již prochozenou cestu, která vede zpátky k bazilice Panny Marie Pomocné.
Délka: 4 km.


Brožura Růžencová trasa

V blízkosti stojí za to navštívit:

Tento web používá ke zlepšení výkonu soubory cookie.
Tyto cookies nemají vliv na vaše soukromí. Více ...