Skip to content
Můj výběr

Trasa maršála Radeckého
Kde Radeckého pochod začal

Copak je v Tržiči tak božského, že si slavný maršál Radecký – právě ten, jehož slavný pochod hrají Vídeňští filharmonikové vždy na Nový rok a veškerá světová smetánka nadšeně tleská do rytmu – poté, co si mezi bitvami s Napoleonem přece jen našel čas na svatbu, zrovna na tomto místě od lakomé tchýně koupil hrad za 60.000 zlatých? Líbilo se mu! Věřte. Ten člověk měl vkus!

Hrad Neuhaus

Od parkoviště u Sálu tržičských olympioniků vystoupáte po schodech k hradu Neuhaus.

Hrad Neuhaus se zdvihá na kopci za kostelem sv. Andreje a pod ním se rozvinulo původní osídlení Tržiče. Jeho nejslavnějším majitelem byl zcela jistě hrabě Jan Josef Václav Radecký z Radče, rakouský polní maršál českého původu, který hrad společně s pozemky koupil od své tchýně a v letech 1807 až 1819 zde i střídavě žil.

Když roku 1811 postihl Tržič hrozný požár, nevyhnul se oheň ani starému hradu Neuhaus. Po požáru přidělil císař Napoleon Tržiči finanční podporu, jak šlechetný byl Radecký a jak měl Tržič rád vypovídá skutečnost, že správci hradu Neuhaus přikázal, aby na stavbě nového hradu zaměstnal Tržičany a na jejich platy použil celou částku, která mu byla za vyhořelý zámek přidělena.

Francouzské znamení

Na sedle mezi Neuhausem a úbočím Kamniku stojí hradní znamení, známé spíše jako francouzské znamení, kde měli být v Napoleonově době pochováni francouzští vojáci. Kolem znamení se po vycházkové promenádě projdeme k osadě Slap a Cankarovou cestou se vrátíme ke Kurnikovu domu, kde zabočíme doprava na Partizanskou ulici.

Opestniky

Na Partizanské ulici si můžeme povšimnout řady patníků nazývaných »opestniky«. Nazývají se podle náboje na kole vozu, který místo do domu nebo fasády narazil do opestniku a chránil ji tak před poškozením.

Požární bezpečnost

Pokračujeme v cestě dolů hlavní tržičskou ulicí, Trgu svobody. Po požáru roku 1811 se podoba města změnila a svoji podstatu dochovala až do dnešních dní. Na obnovu města po požáru přispěl značným dílem svého majetku také maršál Radecký a zároveň přikázal i dodržování protipožární bezpečnosti – požární zdi, kamenné zárubně a balkony i železné dveře a okenice.

Hamr Germovka

Z Trgu svobody zabočíme na Kovaškou ulici, ktrá nás přivede k hamru Germovka (Kovaška ulica 2), nejstaršímu hamru a kovárně po roce 1811, současně je i jediným z někdejších hamrů a vysokých pecí, který se v této části města dochoval až dodnes. S obnovou po požáru chtěl Radecký znovu rozběhnout řemeslnou a manufakturní činnost.

Tržičské muzeum

Pokračujeme podél vodních struh, po ulici Za Mošenikom, která nás přivede k Tržičskému muzeu (Muzejska ulica 11). Odtud se ulicí, kde roku 1811 vypukl požár vrátíme na Koroškou cestu k pizzerii Pod gradom a zrekonstruovaným vstupem na hradní pozemek vystoupáme zpátky k hradu Neuhaus.

Kamnek

Pokud nám to čas dovoluje a jsme vhodně obutí, můžeme vystoupat i na 873 metrů vysoký Kamnek, vyhlídku, která nabízí nádherný výhled na Tržič, za pěkného počasí i na blízké a vzdálené okolí.

Kamnek byl kdysi holým územím, jeho zalesňování zahájil Radecký. Po požáru dal do té doby holý Kamnek zalesnit nejrůznějšími stromy a zaměstnal při tom mnoho chudých obětí požáru a dal jim tak příležitost, vydělat si alespoň na solidní stravu.

Na Kamnek pokračujeme od hradu Neuhaus přímo ve směru Radeckého cesty. Ve výstupu pokračujeme po mírně stoupající cestě a poté nás šipka na stromě nasměruje doprava. Nad zahrádkami přechází cesta do lesa a začne strmě stoupat. Dobře označená cesta nás vede ještě kolem několika rozcestí a potom postupně přechází na hřeben se stále většími výhledy. Zde pokračujeme lehce doprava a po několika minutách vystoupáme na vyhlídkový vrchol.

Tento web používá ke zlepšení výkonu soubory cookie.
Tyto cookies nemají vliv na vaše soukromí. Více ...