Skip to content
Můj výběr

Trasa ke kostelu sv. Josefa

Nad tržičským městským jádrem bdí již od začátku 18. století kostel sv. Josefa. K němu je z městského jádra jen asi 10 minut chůze, která je odměněna krásným výhledem na starou část Tržiče.

Při příjezdu do Tržiče zaparkujeme své vozidlo na jednom z veřejných parkovišť, nejbližší větší parkoviště je u bývalé továrny BPT. Kousek před autobusovým nádražím je po pravé straně Predilnišké cesty opěrná zeď, kterou přerušují schody. U schodů je informační tabule pro trasu Via Alpina, neboť trasa fialové cesty probíhá přímo městem.

Než vyjdeme po schodech nahoru, věnujeme na chvíli pozornost domu naproti, v němž od roku 1911 až do své smrti roku 1942 žil a pracoval známý český lékař Bohuslav Lavička. Lavička koupil roku 1911 od lékárníka Robleka v Tržiči lékárnu. V průběhu let se prosadil jako uznávaný lékárník, sám pěstoval léčivé byliny a zpracovával je na léky. Bádání v historii farmacie a ve vědě obecně bylo jeho přirozeným sklonem, a tak během let vznikla rozsáhlá sbírka lékárnických předmětů a literatury, která je dnes uložena v Leku v Lublani. Jako velký světoběžník a svobodomyslný intelektuál byl se svým kritickým pohledem na tehdejší dění trnem v oku okupačních sil a jako zajatec byl 16. června 1942 v Kovoru zastřelen.

Vystoupáme po betonových schodech. Na vrchu zahlédnete přes hlavní silnici úzkou, zpevněnou cestu, u které stojí znamení (kříž). Této cesty se držte, dokud vás nedovede na rozcestí, kolem domu, kde zabočíte vlevo a držíte se silnice, která vás přivede ke kopečku s kostelem sv. Josefa. Odtud se rozhlédneme po starém městském jádru Tržiče, v pozadí se ukáže i Begunjščice.

Raně barokní kostel s jednou lodí, který se dvěma kapličkami představuje tvar kříže byl postaven roku 1704. Pro tehdejší obyvatele byl skutečným poutním kostelem, neboť chodili k obrazu svatého Roka a prosili o pomoc proti morovým nemocím, trápením a o uzdravení. Kostel měl Layerovu stropní fresko a Langusovy obrazy. Roku 1959 kostel a s ním i veškeré vybavení bohužel vyhořel. Dnes je zajímavý zejména díky renesančnímu stropu z roku 1689, který do něj přenesli z kostelíka svatého Jiřího nad Bistricí u Tržiče.

V cestě můžeme pokračovat k vyhlídkové Malé mizici odkud je nádherný výhled na starou část Tržiče a na údolí Mošeniku k Ljubelji.

Tento web používá ke zlepšení výkonu soubory cookie.
Tyto cookies nemají vliv na vaše soukromí. Více ...