Skip to content
Mijn keuze

Dr. Tone Pretnar Herdenkingskamer

Inwoners van Tržič zijn terecht trots op het werk van wijlen Dr. Tone Pretnar die door zijn verfijnde vertalingen veel buitenlandse auteurs aan de Sloveense lezers introduceerde en door zijn onvermoeibare werk de Sloveense taal en literatuur over de hele wereld verspreidde. Zijn herdenkingskamer die kan worden bezocht in de Tržič-bibliotheek, herbergt meer dan 2335 exemplaren uit zijn persoonlijke bibliotheek.

Dr. Tone Pretnar bracht zijn jeugd en jonge jaren door in Tržič. Hij was de eerste reizende bibliothecaris van Tržič. In 1964 schreef hij zich in bij de Faculteit der Letteren in Ljubljana, bij de afdeling Sloveense en Russische taal. Als student ging hij met een koffer vol boeken naar bergdorpjes in de regio van Tržič en wekte zo de liefde voor lezen en respect voor boeken bij de mensen. Hij studeerde af in 1971. Nog voordat hij afstudeerde, nam hij een baan aan bij de katoenspinnerij en -weverij in Tržič als bibliothecaris in de gespecialiseerde bibliotheek. Daarna vervulde hij zijn militaire dienstplicht in Našice. Daar ontmoette hij praktisch analfabete soldaten die hij vervolgens leerde lezen en schrijven en schreef brieven voor hen om naar hun families te sturen.

In 1972 ging hij voor het eerst naar Polen, naar Warschau, waar hij een UNESCO-studiebeurs kreeg. Hij stortte zich met passie op onderzoek en vertaling. In 1988 ontving hij zijn doctoraat, hij promoveerde met een proefschrift over Mickiewicz en Prešeren. In oktober 1992 begon hij te werken als professor in de Sloveense taal, literatuur en cultuur aan het Instituut voor Slavische Filologie van de Universiteit van Silezië in Polen. Zijn plotselinge dood op 16 november 1992 in Sosnowiec sneed zijn levensweg af. Hij is begraven in Tržič.

De Sloveense nationale bibliografische database toont 67 resultaten van monografieën waarvoor Dr. Tone Pretnar de enige auteur, co-auteur, vertaler, redacteur, voorwoordauteur of auteur van een hoofdstuk is. In dezelfde database bevinden zich nog 147 records van artikelen en gepubliceerde gedichten die zijn gepubliceerd in gespecialiseerde tijdschriften van algemeen belang. Soms signeerde hij zijn werk met het pseudoniem PETER TORNER.

Dr. Tone Pretnar was een werkelijk goed en groot mens.

Hij was geliefd bij zowel gewone mensen als bij geleerden. Hij sprak altijd in het plaatselijk dialect met mensen uit Tržič. In Polen kocht hij graag cadeaus voor zijn vrienden en kennissen. Hij kwam nooit met lege handen naar de Tržič-bibliotheek maar bracht vaak literaire kostbaarheden en nieuwe plannen voor literaire avonden.

Zijn relatie met en liefde voor zijn geboortestad Tržič wordt ook weerspiegeld in de monografie getiteld Aan de samenstroming van Bistrica en Mošenik, waarvoor hij 100 strofen schreef bij de 100 foto's van de stad Tržič.

Zijn vrienden, collega's en studenten waren zich ook goed bewust van hoe belangrijk zijn werk was en wat een geweldig persoon hij was. Een daarvan was Ivo Stropnik uit Velenje die in 2004 begon met het toekennen van de internationale Pretnar-prijs. De prijs wordt toegekend aan ambassadeurs van Sloveense literatuur en taal over de hele wereld.


ContaCt EN VERDERE INFORMATIE

Dr. Tone Pretnar bibliotheek, Balos 4, 4290 Tržič
T: +386 4 592 38 83
E: siktrz@trz.sik.si

Openingstijden

Een half uur voor evenementen, gehouden in de bibiotheek of op afspraak.

Deze website maakt gebruik van cookies om de prestaties te verbeteren.
Deze cookies hebben geen invloed op uw privacy. Meer ...