Skip to content
Mijn keuze

St. Anna-mijn
Ontmoeting met echte duisternis

De St. Anna-kwikmijn ligt 9 kilometer ten noorden van Tržič bij het gehucht Lajb, langs de weg die langs de beek Mošenik naar Ljubelj leidt. Het 5 km lange systeem van schachten is in zijn geheel behouden en ligt verborgen onder het oppervlak van de zuidoostelijke helling van Begunjščica. Bezoekers kunnen een rondleiding maken door de Anton-schacht op de 5e horizon.

Een nederzetting uit Romeinse tijden

Archeologische vondsten bewijzen dat hier al in de Romeinse tijd mensen woonden, omdat hier een heiligdom was voor de Romeinse god Mercurius, de beschermheilige van reizigers. Een belangrijke transportroute over Ljubelj naar de noordkant van de Karawanken passeerde hier langs de Draga-vallei en over Preval. In de middeleeuwen werd het heiligdom vervangen door de kerk van St. Anna, waarnaar het dal en de mijn werden vernoemd.

De oorsprong van de mijnbouw in het St. Anna-dal

Cinnabar, het erts waaruit kwik wordt gewonnen, werd in het midden van de 16e eeuw ontdekt in de buurt van Podljubelj. In 1670 werden afzettingen gevonden in Lajb die rijk genoeg waren om extractie te rechtvaardigen. Kwik, het enige metaal dat bij normale temperatuur en druk in vloeibare toestand blijft, werd verkregen van het cinnabariet. Het werd met name gebruikt voor het verkrijgen en reinigen van goud en zilver, in de geneeskunde en in fotografische technieken, en vooral in de wapenindustrie (ontstekingsmechanisme voor explosieven).

Periodieke werkzaamheden

Ervaren mijnwerkers uit Idrija kwamen naar Podljubelj en voorzagen de mijn met het Idrija-mijnsymbool; later werd de mijn eigendom van de staat. Betrouwbare gegevens over de eerste eeuwen van activiteiten rond de mijn zijn echter niet beschikbaar. Tot de zeventiger jaren van de 19e eeuw veranderde de mijn vele malen van eigenaar en pachter en was met tussenpozen actief. In 1875, een jaar na de oprichting van de Illyrische Mercuriusvereniging, begon de continue productie die een kwart eeuw duurde. In die tijd groeide er een mijnbouwnederzetting in Lajb en werd het zogenaamde "Broedersfonds" opgericht, een vorm van medische en pensioenverzekering voor de werknemers van de mijn.

In 1891 werd de mijn samen met het omringende land gekocht door de Duitse bankier Baron Julij Born na zijn dood ging deze over op zijn zoon Friderik. Voor die tijd was de mijn erg modern; in 1893 was het, samen met de Idrija-mijn, een van de slechts twee mijnen in Slovenië die van elektriciteit werden voorzien. Er werkten ongeveer 40 mijnwerkers, 25 lezers, waarvan de meerderheid vrouwen waren en vier arbeiders bij de oven. Het had ook een eigen laboratorium.

Het einde van de mijnbouwactiviteiten

De mijnbouw stopte in 1902 vanwege het lage gehalte aan kwik in het erts. Later, tijdens de Eerste Wereldoorlog, leidde de grote behoefte van het leger aan kwik ertoe dat het militaire bestuur van Oostenrijk-Hongarije de werkzaamheden in de mijn opnieuw opstartte. De ontdekking van nieuwe materialen verminderde echter de behoefte en dus werd de mijnbouwactiviteit in Lajb geen nieuw leven ingeblazen. Studies uitgevoerd na de Tweede Wereldoorlog toonden aan dat de winning economisch niet rendabel meer zou zijn.

In het totaal werden 110.000 ton erts en hoogstens 300 ton kwik verkregen uit de mijn van Podljubelj.

Hoe kunnen we cinnabar in de St. Anna-mijn herkennen?

Ertsafzettingen in Podljubelj vormden zich ongeveer tegelijkertijd met die in Idrija, ongeveer 240 miljoen jaar geleden. Het erts is van het hydrothermale adertype, wat betekent dat het diep van de aardkorst naar de oppervlakte werd gebracht door hydrothermaal water dat zich door tektonische kloven in de rots perste.

Er zijn twee parallel lopende ertslagen, een noordelijke en zuidelijke, met daartussen een 20 meter brede zone zonder afzettingen. het ertshoudende kalksteen strekt zich oost-west uit in een band van ongeveer 400 meter lang en tot 100 meter breed langs de zuidelijke helling van Begunjščica. Andere minerale ertsen zijn hier niet gevonden.

Cinnabar verschijnt meestal in de vorm van kleine adertjes in de rots. Cinnabar-korreltjes zijn te vinden in witte calcietaders in donkerder, fijnkorrelig kalksteen, terwijl het in lichtere, gedeeltelijk dolomitiseerd kalksteen het Cinnabar een web van dunne kloofjes vult. Het erts verschijnt in de vorm van vlokken en films in tektonische spleten. Bezoekers die het zien, vragen zich vaak af of het echt erts is of dat iemand gewoon lijntjes tekende met rood krijt. Wel, zonder twijfel is het echte cinnaber.

Zeven horizonten - 5 kilometer gangen

Mijnwerkers groeven in steile open kuilen op zeven horizonten. waarvan vijf onderling verbonden door middel van een 150 meter lange blinde gang. Het hele systeem van kuilen en schachten is vijf kilometer lang en is in zijn geheel behouden: langs de Potočnik gang zijn ook resten van de schachtovens te zien. De laagste gang, Julij genaamd die werd gebruikt om water af te voeren, ligt op een hoogte van 700 m boven de zeespiegel en is meer dan 2000 m lang. Een servicelijn liep door de August gang en Friderik gang was de belangrijkste afvoergang voor steenafval, terwijl het grootste deel van het erts werd getransporteerd door de hoger gelegen Jakob gang. De Anton gang was belangrijk voor ventilatie. De hoger gelegen Jurij gang (837 m boven zeeniveau) en Alojz gang (864) waren niet verbonden met de rest van het systeem.

De Anton gang is open voor bezoekers.

De Anton gang op de vijfde horizon met een ingang op 819 meter boven zeespiegel is open voor bezoekers. Montmilch (of hol melk) verschijnt op de wanden van de schacht in verticale stroken, met name op zichtbare breukplekken. De montmilch vormt afzettingen van bloemkoolachtige vorm die een vuil-witte kleur hebben. Het donkergrijze tot zwarte kalksteen is bezaaid met witte calcietaders waarin cinnaber in fijne adertjes verschijnt. Er zijn twee prominente, bijna verticale gebroken platen in de schacht. De grotere is 12 m hoog en de kleinere is 8 m.

In de mijn leven de grotkever en vleermuis, er worden hier en daar ook andere insecten aangetrokken door de stille, vochtige omstandigheden in de grotten. Bezichtiging van de mijn kan worden georganiseerd door het Toeristisch Promotie- en Informatiecentrum (TPIC Tržič), je hebt een gids, helm, zaklamp en geschikt schoeisel nodig.

Houd er tijdens de tour rekening mee dat je een fragiel ecosysteem betreedt. Zorg ervoor dat je de met montmilch bedekte muren en ertsbevattende rotsen niet beschadigt en dat je de dieren die in de gangen wonen niet stoort.

"Šentanček" ziet uit naar je gezelschap

In de mijn leeft een kabouter genaamd Šentanček. Sinds de mijnwerkers zijn vertrokken, is hij een beetje eenzaam geworden. Weet je, hij hielp de mijnwerkers altijd. Hij liet hen zien waar kwik te vinden was, in ruil voor eten. Als hij niets te eten kreeg, plaagde hij naar zeggen de mijnwerkers door hun lunch te verbergen. Al vele jaren zijn er geen mijnwerkers meer in deze mijn en af en toe plaagt hij alleen nog een vleermuis of grottenkrekel. Begrijp me niet verkeerd, grotkabouters zijn vriendelijk. Mensen noemen hen "pergmandeljc". De kabouters weten heel goed dat je ze graag zou willen zien, maar ze laten zich niet aan iedereen zien. Als je er een wilt zien, moet je heel vindingrijk zijn. Succes!


Contact en verdere informatie

TPIC Tržič, Trg svobode 18
T: +386 4 59 71 536 / +386 51 627 057
E: informacije@trzic.si

Openingstijden

Rondleidingen alleen op afspraak

Zoegangsprijs

  • groepen van meer dan 12 personen: kinderen, studenten, gepensioneerden: 4,50 EUR per persoon, volwassenen 6,50 EUR per persoon
  • groepen kleiner dan 12 personen: 76,00 EUR per groep
Deze website maakt gebruik van cookies om de prestaties te verbeteren.
Deze cookies hebben geen invloed op uw privacy. Meer ...