Priporočila gorskim kolesarjem

Kolesarim samo po poteh.

Ne kolesarim v območjih, kjer bi zaradi kolesarjenja lahko prišlo do nezaželenih okoljskih vplivov, konfliktov z drugimi uporabniki naravnega okolja ali lastniki. Način kolesarjenja vpliva na odločitve in odnos lastnikov in upravljavcev zemljišč do kolesarjev.

Ne puščam sledi.

Kolesarim podlagi primerno. V mokrih razmerah izberemo primerno pot, saj se razmočena podlaga hitreje poškoduje. Izogibam se blokiranju koles. Uporabljam obstoječe poti in ne ubiram bližnjic. Kar sem prinesel v naravo, odnesem s seboj.

Nikdar ne plašim živali.

Nenadna pojava, hiter gib in hrup plašijo živali, tako divje kot domače. Živalim dajem priložnost, da se umaknejo. Ko kolesarim mimo konja, sem pozoren in upoštevam navodila jezdeca. Lese/ograje pustim tako, kot sem jih našel.

Obvladujem kolo.

Upoštevam hitrostne omejitve, priporočila in lastne sposobnosti. Neprevidnost lahko povzroči nesrečo. Za ovinki in mrtvimi koti vedno pričakujem ovire ali druge uporabnike naravnega okolja.

Odstopam prednost.

Ne plašim drugih uporabnikov, opozarjam nase. Prijazen pozdrav je vedno dobrodošel. Sem uvideven: upočasnim vožnjo, vzpostavim komunikacijo. Če je potrebno, se umaknem ali sestopim s kolesa. Drugi ne motorizirani uporabniki imajo vedno prednost pred kolesarji, razen če je pot označena le za kolesarje. Izbiram manj obiskane poti.

Načrtujem.

Upoštevam lastnosti svoje opreme, lastne sposobnosti in posebnosti ture ter se primerno pripravim. Sem samozadosten, vzdržujem opremo, pri sebi imam potrebno zalogo živil, prvo pomoč ter rezervno opremo in oblačila. Vedno nosim čelado in drugo primerno zaščitno opremo.

povzeto po priporočilih konzorcija Odprimopoti.si

Odprimopoti.si